inloggen | bel voor meer informatie: +31 348 470 894

het examen voor het ondernemersdiploma goederenvervoer

 

Het CBR (centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen) afdeling CCV ondernemers beroepsvervoerexamens neemt het examen af voor het vakdiploma beroepsvervoer. Tot 2008 werd dit gedaan door het SEB (stichting examenbureau beroepsvervoer), maar de taken van het SEB zijn overgaan naar het CBR.

De afdeling ondernemersexamens van CCV heeft als taak het uitgeven van getuigschriften met betrekking tot vakdiploma beroepsvervoer. De afdeling ondernemersexamens van CCV organiseert daartoe examens voor de vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. Getuigschriften en vakdiploma's, verstrekt door de afdeling ondernemersexamens van CCV worden erkend door de overheid op grond van de wettelijke bepalingen uit de Verordening (EG) nr. 1071/2009 en de Wet Wegvervoer Goederen.

Voordat u aan de slag kunt als transportondernemer, moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van deze eisen is de eis van vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid kunt u aantonen met het vakdiploma beroepsvervoer, ook wel getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. U heeft dit diploma/getuigschrift nodig om een Eurovergunning aan te vragen bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Om in het bezit te komen van het getuigschrift moet u binnen een periode van maximaal vijf jaar, zes examens behalen. Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg moeten de onderstaande modules worden behaald:

  • Module B - Bedrijfsmanagement
  • Module C - Calculatie
  • Module F - Financieel Management
  • Module P - Personeelsmanagement
  • Module WG - Wegvervoer Goederen

 

De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.De examens worden digitaal, via de computer, afgenomen.

Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR. Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen. 
Inloggen doe je met je Digid - Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.

meer informatie over het examen klik hier.